top of page
praktijk%20telraam%20%2B%20schrijfgerief_edited.jpg

Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste en houd mij dus aan de officiële tarieven van het RIZIV. Voor stoornissen die binnen de gewone verzekering vallen, gelden onderstaande tarieven. Hier gaat het ongeveer over 75% of 90% terugbetaling (respectievelijk voor de normale en verhoogde tegemoetkoming). Voor stoornissen in de aanvullende verzekering, varieert de terugbetaling per mutualiteit. Dit is meestal €10 per sessie.

Tarieven: Veelgestelde vragen

Intakegesprek en ouderoverleg

Voor het eerste vrijblijvende, kennismakende en informatieve gesprek reken ik €30 aan. Hiervoor is er geen terugbetaling van de mutualiteit.

Ook voor een multidisciplinair overleg reken ik €30 aan. Dit wordt vaak op scholen gedaan vb. met leerkracht, zorgcoördinator, persoon van het CLB en ouders aanwezig. Dit wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. 

Bij afwezigheid zonder verwittigen wordt een forfetair bedrag van €15 aangerekend (zonder terugbetaling van de mutualiteit). 

Onderzoeken

Om een grondig beeld te krijgen van het probleem en de zorgvraag worden bij aanvang testen afgenomen. Dit zal maximaal 5 sessies van een half uur innemen.

Per half uur aanvangstesten en -verslag: €42,75 (remgeld is €7,50 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €3).

Na een jaar wordt, indien nodig, nog een evolutietest afgenomen en een verslag opgemaakt.

Eenmalig bedrag voor evolutieverslag: €51,50 (remgeld is €11 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €4,50). 

 Therapiesessie per half uur

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de behandelingen in de praktijk/ op school/ op huisbezoek.

Per half uur therapie in de praktijk betaal je €36,14 (remgeld is €5,50 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €2,00).


Per half uur therapie op school betaal je €34,91 (remgeld is €6,00 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €2,00). Daar komt nog €1,00 bij voor verplaatsing.

Per half uur therapie op huisbezoek betaal je €36,14 (remgeld is €5,50 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €2,00).

Bij huisbezoeken reken ik nog  €2,00 aan voor verplaatsing.

Therapiesessie per uur

Per uur therapie betaal je €72,59 (remgeld is €11,00 - remgeld met verhoogde tegemoetkoming is €4,50). Deze behandeling van een uur kan niet op school doorgaan. Wel in de praktijk of op huisbezoek.

bottom of page