top of page
Delphine + Ann glimlach_edited.jpg

Aanbod

Aanbod: Onze diensten

Kinderen

- Stotteren/broddelen
- Afwijkende mondgewoonten (OMFT)
- Leerstoornissen
- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
- Ouderbegeleiding

Volwassenen

- Stotteren/broddelen
- Afwijkende mondgewoonten (OMFT)
- Spraakstoornissen (articulatie)

Delphine + Marie-Lise + fruit snijden.jp

Wat houdt die therapie dan in?

Aanbod: Veelgestelde vragen

Stotteren/broddelen

Wanneer de spraak onvloeiend verloopt, kan er sprake zijn van stotteren of broddelen. In de therapie wordt zowel gewerkt op spreektechnieken (bewust leren spreken) maar ook op het mentale aspect van stotteren (ACT, desensitiseren).

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Mondademhalen, nagelbijten, duim-/vingerzuigen, fopspeengebruik, liplikken, foutieve tongpositie in rust, bij slikken en bij spreken… zijn allemaal voorbeelden van afwijkende mondgewoonten. Deze kunnen een invloed hebben op de tandenstand en moeten afgeleerd worden vooraleer een orthodontische behandeling wordt opgestart.  Met oromyofunctionele therapie (OMFT afgekort) zullen we de  balans in en rond de mond herstellen en correcte mondgewoonten aanleren.

Leerstoornissen

Wanneer lezen, schrijven en/of rekenen moeilijk gaat, kun je therapie volgen om deze achterstand te verminderen. Wanneer de problemen hardnekkig zijn en er sprake is van een leerstoornis, kan de diagnose dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie gesteld worden. In samenspraak met de school wordt er geremedieerd om je op deze manier het beste te helpen.

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (kinderen)

Sommige kinderen hebben een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling. Er wordt op alle vlakken van taal (woordenschat, zinsbouw, vormleer…) gewerkt om zo de functionele taal van de kinderen in het dagelijkse leven te verbeteren. Daar komen soms ook spraakproblemen bij kijken. Deze worden aangepakt door middel van fonologische of fonetische therapie.

Spraakstoornissen (volwassenen)

Als volwassene kan het aangewezen zijn (omwille van je job bijvoorbeeld) om de uitspraak te verbeteren. Door de moeilijke klanken aan te pakken zal de verstaanbaarheid verhogen en zul je minder dialectische invloeden hebben. Ook open en pittig articuleren in combinatie met intonatie zijn aspecten waaraan gewerkt kan worden.

Ouderbegeleiding

Bij therapie van kinderen is het aangewezen dat de ouders meehelpen om thuis verder te oefenen. Ouderbegeleiding kan hier een hulpmiddel zijn om mee te volgen met de werkwijze van de logopediste. Op die manier kunnen de ouders co-therapeut zijn en zal de therapie veel sneller vooruit gaan. Bij de meeste therapieën zijn 10 sessies ouderbegeleiding mogelijk.

bottom of page