Acceptance & commitment therapy

Acceptance & commitment therapy

ACT is een therapievorm die van pas kan komen bij stottertherapie : Acceptance and Commitment Therapy waarbij er gewerkt wordt aan psychologische flexibiliteit. Daarmee bedoelen we het flexibel en veerkrachtig maken van onze gedachten en gevoelens. Ze worden losgekoppeld van de persoon zelf. Je bent namelijk meer dan wat je denkt of wat je voelt. Ideaal om personen die stotteren meer zelfwaarde en weerbaarheid te geven.

 

Daarnaast probeert men bij ACT het probleem, de negatieve gevoelens te aanvaarden (acceptance). Tenslotte is het belangrijk om een bepaalde toewijding te krijgen voor de waarden die men wil volgen in het leven (commitment). Men gaat dus bewuste keuzes maken om zo in de goede richting te bewegen, dichter bij het doel dat men wil bereiken, bij de persoon die men wil worden.

 

In deze therapiebundel worden praktische oefeningen aangeboden volgens ACT 4 kids (vanaf 8 jaar) en ACT (vanaf 14 jaar). Met behulp van kaartjes en werkbladeren, kun je onmiddellijk aan de slag. 

    17,50 € Normale prijs
    15,00 €Verkoopprijs